Сургалт зохион байгуулав.

2020-01-08 Баянхонгор аймаг