Үр дүнд: 7
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Аймгийн цагдаагийн газрын тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа /байр/-ны орлогыг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн төвлөрүүлсэн эсэх, түүний зарцуулалтЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
2.БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
3."Чандмань-Баянхонгор" ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүндЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
4.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
5.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
6.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
7."БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 7