Үр дүнд: 6
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах ажлын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
2.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
3.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
4.АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ТҮР СААТУУЛАХ ХАШАА /БАЙР/-НЫ ОРЛОГЫГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ БҮРЭН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ЭСЭХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
5."Баянхонгор-Эрчим хүч" ЦТХХК-ийн 2015-2017 оны үйл ажиллагаа, үр дүнАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
6."ЧАНДМАНЬ-БАЯНХОНГОР" ХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНДАудитын төлөвлөгөөБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 6