“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэх “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нээлтийн ажиллагаанд Баянхонгор аймг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Мөнхбат, аудитын менежер А.Цээням, “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт аудитын багийг удирдан ажиллах ахлах аудитор Б.Должмаа, аудитор Б.Цэрэнчимэд, Н.Бүнчинсүрэн нар болон аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн Ц.Байгалмаа, Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Должинсүрэн, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Б.Нармандах нар оролцлоо.

Аудитын багийн ахлагч ахлах аудитор Б.Должмаа аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг танилцуулж, хуралд оролцсон бүрэлдэхүүнтэй мэдээлэл солилцлоо.