Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөр санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр  төсвийн хуульд тусгаж, баталсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн нэмэгдэл зардалд дүгнэлт ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-III  СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-III СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Увс аймаг
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III явцын хэрэгжилтийн сургалтад Дарга, тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-Амгалан, аудитор А.Нанжидмаа нар 2023 оны 02 ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Увс аймаг
Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт ажилтан албан хаагчдад төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар дотоод сургалтыг Аудитор, эрх зүйч Б.Соёлмаа ...
Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Авилгын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан үүргийн хүрээнд ХАСХОМ гаргахтай холбогдуулан аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн ...
Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2022-2023 онд гүйцэтгэх аудитад баримтлах ерөнхий чиглэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар аргачлалаар газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг
Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2023 оны 01 дүгээр 06-ны өдөр цахимаар зохион байгууллаа. Нээлтэд ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа албан хаагчдын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, холбогдох тайланг ҮАГ-т ...
Дорноговь ТАГ - 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь ТАГ – 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2022 оны ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022-2023 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний дагуу 2 аудитын хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж байгаа ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ