Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
“УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮН” аудитын тайлан-Инфографик

“УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮН” аудитын тайлан-Инфографик

“УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮН” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангаас бэлтгэсэн инфографик мэдээллийг хүргэж байна ...
ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн /баг/, хуулийн этгээдэд Үндэсний аудитын газар нь ”Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитад ...
УИХ-ын чуулганаар дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэв

УИХ-ын чуулганаар дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэв

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2022 оны биелэлт, Монгол ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь ”Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь ”Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ...
“Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн” аудитын тайланг танилцууллаа

“Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн” аудитын тайланг танилцууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын болон Эдийн засгийн байнгын хороод 2023.03.21-ний өдөр хамтран хуралдаж, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх ...
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл,  газар олголтын үр дүнд аудит хийлээ

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл, газар олголтын үр дүнд аудит хийлээ

Үндэсний аудитын газар Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл, газар олголтын үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт гарган зөвлөмж ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь ”Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Улс болон орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Улс болон орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын аудитын нээлтийг зохион байгуулав.

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2023 оны 03 ...
ТШЗ, ТТЗ, ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ТШЗ, ТТЗ, ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн Засаг даргын агентлагуудын 2023.03.27-ны өглөөний шуурхай хуралдаанд төсвийн шууд захирагч, төвлөрүүлэн захирагч болон ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах аудитын нээлтийг ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022 ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8 дахь ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН ТҮР ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН ТҮР ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, ...
"Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ...