Үр дүнд: 9
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХАктБаянхонгор аймаг2019
2.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАктБаянхонгор аймаг2019
3.АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ТҮР СААТУУЛАХ ХАШАА /БАЙР/-НЫ ОРЛОГЫГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ БҮРЭН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ЭСЭХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАктБаянхонгор аймаг2019
4.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТАктБаянхонгор аймаг2019
5.Баянхонгор аймаг дахь газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар тогтоосон төлбөрийн актын жагсаалтАктБаянхонгор аймаг2019
6.2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар тогтоосон актуудАктБаянхонгор аймаг2018
7.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАктБаянхонгор аймаг2018
8.2016, 2017 оны аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмийн зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авалтын байдалАктБаянхонгор аймаг2018
9.Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа зээл олголтын үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалАктБаянхонгор аймаг2018
Үр дүнд: 9