Үр дүнд: 41
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.03 Баянбулаг сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
2.10 Өлзийт сумын Соёлын төвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
3.18 Бууцагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
4.20 Баацагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
5.23-40 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
6.26 Баянхонгор аймгийн ЭМГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
7.29 Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
8.31-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
9.34-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
10.09 Номундалай цогцолбор сургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
11.12 Жинст сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
12.17 Баянхонгор сумын 5-р цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
13.19 Эрдэнэцогт сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
14.33-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
15.16 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
16.14 Шинэжинст сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
17.07-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
18.04 Шинэжинст сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
19.21 Баянхонгор сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
20.22 Баянхонгор сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
21.25-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
22.06-176 Хүнс хөдөө аж ахуйн газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
23.28 Баянцагаан сум ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
24.13 Эрдэнэмандал ахлах сургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
25.01 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
26.24-40 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
27.27 Баянхонгор сумын 2-р цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
28.02 Заг сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
29.05 Баянхонгор онцгой байдлын газарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
30.11 Заг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
31.08 Баянлиг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
32.30 Баянхонгор аймаг дахь Нисэх буудалАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
33.32-39 Баянхонгор аймгийн ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
34.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
35.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
36.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
37.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
38.БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
39."БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
40.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар тавигдсан албан шаардлагын жагсаалтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
41.2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2018
Үр дүнд: 41