Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.


УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны захиалгаар,  Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийж байгаа гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв.

Аудитын нээлтэд байгууллагын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Мөнхбат, ахлах аудитор А.Цээням, Б.Должмаа болон аудитын баг, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Мөнхбат, холбогдох 7 мэргэжилтний хамт, аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасгийн хяналтын байцаагч, эмч О.Энхчимэг нар оролцож, харилцан санал солилцов.