Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийв.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас өөрийн санаачилгаар гүйцэтгэж буй “Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц”-д хийх аудитын нээлтийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Байгалмаа,  ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Самбууням, ахлах мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж нар оролцов.

Нээллтийн үеэр санхүүгийн тайланг гаргахад баримталсан бодлого, арга зүйн талаар харилцан санал солилцов.