Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэгт оролцож санал өгөв.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлэгт оролцож, санал өгөв. Мөн  Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 25.1.7 дахь заалтыг тодотгон тарааж өгөх материалыг бэлтгэж хэлэлцүүлэгт оролцогчдод өгөв.

 

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд Монгол улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь шатны хэлэлцүүлэгт оролцож санал өгөв. Мөн Монгол улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 25.1.7 дахь заалтыг тодотгон тарааж өгөх материалыг бэлтгэж хэлэлцүүлэгт оролцогчдод өгөв.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлэгт оролцож, санал өгөв. Мөн  Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 25.1.7 дахь заалтыг тодотгон тарааж өгөх материалыг бэлтгэж хэлэлцүүлэгт оролцогчдод өгөв.