БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн ИТХ-ын захиалгын дагуу 2019 оны аудитын төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТХХК-ийн 2015-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв. Нээлтэд Тэргүүлэх аудитор Б.Мөнхбат, ахлах аудитор А.Цээням, Б.Должмаа, аудитор Ж.Өсөхбаяр болон  “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга С.Готов, гишүүн Б.Нацагдорж, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Батбаатар нар оролцлоо.